Pradžia Garbės nariai

Garbės nariai

Spausdinti

Šiuo metu Lietuvos dendrologų draugijoje yra vienuolika Garbės narių:

 

Laimutis Januškevičius

 

Stasys Juknevičius

 

Kęstutis Kaltenis

 

Stasys Karazija

 

Rimvydas Kareiva

 

Adolfas Kišonas

 

Vaclovas Monkauskas

 

Mindaugas Navasaitis

 

Aldona Vitkevičienė

 

Evaldas Vylius Navys

 

 

 

Vytautas Stasys Ramanauskas

 

 

 

 

Didžiuojamės jų veikla ir nuopelnais Lietuvos dendrologijai. Daugiau informacijos pateiksime ateityje.

 

Pradžia Garbės nariai